کالای دیجیتال مرغوب


میکروفون

سیستم های صدا

ارسال رایگان ⭐ تحویل سریع | مشخصات فنی + بهترین قیمت برای خرید میکروفن⭐ مشاوره رایگان و تخصصی09132647852

میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-MM1 Shotgun Microphone

 میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-MM1 Shotgun Microphone 

440,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1602
+ مقایسه
کد کالا : Se1854
+ مقایسه
کد کالا : Se1854
+ مقایسه
کد کالا : Se1854
+ مقایسه
میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-BM6040 Microphone

 میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-BM6040 Microphone 

2,600,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1910
+ مقایسه
میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-BM6040 Microphone

 میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-BM6040 Microphone 

2,600,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1910
+ مقایسه
میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-BM6060L Microphone

 میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-BM6060L Microphone 

2,600,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1908
+ مقایسه
میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-BM6060L Microphone

 میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-BM6060L Microphone 

2,600,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1908
+ مقایسه
میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-V30 LITE BR

 میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-V30 LITE BR 

1,400,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1906
+ مقایسه
میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-V30 LITE BR

 میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-V30 LITE BR 

1,400,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1906
+ مقایسه
میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-V30 LITE BR

 میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-V30 LITE BR 

1,400,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1906
+ مقایسه
میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-VS09 MI

 میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-VS09 MI 

1,990,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1904
+ مقایسه
میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-VS09 MI

 میکروفن شاتگان کامیکا Comica CVM-VS09 MI 

1,990,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1904
+ مقایسه
کد کالا : CO1900
+ مقایسه
کد کالا : CO1900
+ مقایسه
کیت ویدئویی بویا Boya BY-VG330 Video Kit

 کیت ویدئویی بویا Boya BY-VG330 Video Kit 

1,450,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Bo1898
+ مقایسه
کیت ویدئویی بویا Boya BY-VG330 Video Kit

 کیت ویدئویی بویا Boya BY-VG330 Video Kit 

1,450,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Bo1898
+ مقایسه
کیت ولاگری بویا Boya VG380 Vlog Kit

 کیت ولاگری بویا Boya VG380 Vlog Kit 

1,350,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1894
+ مقایسه
کیت ولاگری بویا Boya VG380 Vlog Kit

 کیت ولاگری بویا Boya VG380 Vlog Kit 

1,350,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1894
+ مقایسه
کد کالا : BO1892
+ مقایسه
کد کالا : BO1892
+ مقایسه
کد کالا : BO1888
+ مقایسه
میکروفن بویا BOYA BY-PM500 USB Microphone

 میکروفن بویا BOYA BY-PM500 USB Microphone 

1,800,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1886
+ مقایسه
میکروفن بویا BOYA BY-PM500 USB Microphone

 میکروفن بویا BOYA BY-PM500 USB Microphone 

1,800,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1886
+ مقایسه
میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K4 Microphone

 میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K4 Microphone 

4,350,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1878
+ مقایسه
میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K4 Microphone

 میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K4 Microphone 

4,350,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1878
+ مقایسه
میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K4 Microphone

 میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K4 Microphone 

4,350,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1878
+ مقایسه
میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K3 Microphone

 میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K3 Microphone 

3,250,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1876
+ مقایسه
میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K3 Microphone

 میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K3 Microphone 

3,250,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1876
+ مقایسه
میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K3 Microphone

 میکروفن بی‌سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro-K3 Microphone 

3,250,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1876
+ مقایسه
کد کالا : Bo1874
+ مقایسه
کد کالا : BO1872
+ مقایسه
کد کالا : BO1872
+ مقایسه
کد کالا : BO1871
+ مقایسه
کد کالا : BO1871
+ مقایسه
کد کالا : BO1871
+ مقایسه
میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM6S Wireless Microphone

 میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM6S Wireless Microphone 

4,990,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1869
+ مقایسه
میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM6S Wireless Microphone

 میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM6S Wireless Microphone 

4,990,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1869
+ مقایسه
میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM6S Wireless Microphone

 میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM6S Wireless Microphone 

4,990,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1869
+ مقایسه
میکروفن بی سیم کامیکا Comica CVM-WM200D

 میکروفن بی سیم کامیکا Comica CVM-WM200D 

11,300,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1863
+ مقایسه
میکروفن بی سیم کامیکا Comica CVM-WM200D

 میکروفن بی سیم کامیکا Comica CVM-WM200D 

11,300,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1863
+ مقایسه
میکروفن بی سیم کامیکا Comica CVM-WM200C

 میکروفن بی سیم کامیکا Comica CVM-WM200C 

8,700,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1862
+ مقایسه
میکروفن بی سیم کامیکا Comica CVM-WM200C

 میکروفن بی سیم کامیکا Comica CVM-WM200C 

8,700,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1862
+ مقایسه
میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D UC1

 میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D UC1 

5,950,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1860
+ مقایسه
میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D UC1

 میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D UC1 

5,950,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1860
+ مقایسه
میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D UC1

 میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D UC1 

5,950,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1860
+ مقایسه
کد کالا : Se1858
+ مقایسه
کد کالا : Se1858
+ مقایسه
کد کالا : Ro1848
+ مقایسه
کد کالا : Ro1848
+ مقایسه
فروشگاه لوازم دیجیتال مرغوب
کالای دیجیتال پرمصرف