کالای دیجیتال مرغوب

میکروفن


کد کالا : BO1872
+ مقایسه
میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM6S Wireless Microphone

 میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM6S Wireless Microphone 

4,990,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1869
+ مقایسه
کد کالا : Ro1848
+ مقایسه
گیرنده بی سیم بویا BOYA BY-RX8 Pro for BY-WM8 Pro

 گیرنده بی سیم بویا BOYA BY-RX8 Pro for BY-WM8 Pro 

2,600,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1846
+ مقایسه
فرستنده میکروفن کامیکا Comica BoomX-D TX

 فرستنده میکروفن کامیکا Comica BoomX-D TX 

3,200,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1844
+ مقایسه
فرستنده بی سیم بویا BOYA TX8 Pro Wireless Transmitter

 فرستنده بی سیم بویا BOYA TX8 Pro Wireless Transmitter 

1,850,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1842
+ مقایسه
ست میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-U U1

 ست میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-U U1 

6,300,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1840
+ مقایسه
ست میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D D1 Lite

 ست میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D D1 Lite 

4,600,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1838
+ مقایسه
ست میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D D1

 ست میکروفن بی سیم کامیکا Comica BoomX-D D1 

6,050,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1836
+ مقایسه
کد کالا : BO1811
+ مقایسه
میکروفن بویا BOYA BY-M4C Cardioid Lavalier Microphone

 میکروفن بویا BOYA BY-M4C Cardioid Lavalier Microphone 

1,090,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1804
+ مقایسه
میکروفن استودیویی کامیکا Comica STM-01

 میکروفن استودیویی کامیکا Comica STM-01 

6,000,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1803
+ مقایسه
میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-VM600 Shotgun Microphone

 میکروفن شاتگان بویا BOYA BY-VM600 Shotgun Microphone 

845,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1796
+ مقایسه
میکروفن یقه ای جیماری JMARY MC-R2 Microphone

 میکروفن یقه ای جیماری JMARY MC-R2 Microphone 

85,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : JM1794
+ مقایسه
کد کالا : BO1792
+ مقایسه
کد کالا : BO1791
+ مقایسه
میکروفن مینی بویا BOYA BY-M100UC Type-C Microphone

 میکروفن مینی بویا BOYA BY-M100UC Type-C Microphone 

1,150,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1790
+ مقایسه
کد کالا : Ro1788
+ مقایسه
میکروفن رُد Rode Lavalier Go Microphone for Wireless GO

 میکروفن رُد Rode Lavalier Go Microphone for Wireless GO 

2,600,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Ro1787
+ مقایسه
میکروفن بویا BOYA BY-M1 Pro Lavalier Microphone

 میکروفن بویا BOYA BY-M1 Pro Lavalier Microphone 

430,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1786
+ مقایسه
کد کالا : sa1784
+ مقایسه
میکروفن یقه ای کامیکا Comica SIG.LAV V03

 میکروفن یقه ای کامیکا Comica SIG.LAV V03 

1,010,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1782
+ مقایسه
میکروفن یقه ای کامیکا Comica CVM-SM-O1

 میکروفن یقه ای کامیکا Comica CVM-SM-O1 

815,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1781
+ مقایسه
میکروفن یقه ای کامیکا Comica CVM-M-O2

 میکروفن یقه ای کامیکا Comica CVM-M-O2 

1,400,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1780
+ مقایسه
میکروفن یقه ای کامیکا Comica CVM-M-C1

 میکروفن یقه ای کامیکا Comica CVM-M-C1 

1,500,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Co1779
+ مقایسه
میکروفن یقه ای بویا BOYA BY-M3D Dual Lavalier Microphone

 میکروفن یقه ای بویا BOYA BY-M3D Dual Lavalier Microphone 

1,250,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1778
+ مقایسه
میکروفن یقه ای بویا BOYA BY-M3 lavalier Microphone

 میکروفن یقه ای بویا BOYA BY-M3 lavalier Microphone 

850,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1777
+ مقایسه
میکروفن یقه ای بویا BOYA BY-M2 Microphone For IOS

 میکروفن یقه ای بویا BOYA BY-M2 Microphone For IOS 

850,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Bo1775
+ مقایسه
کد کالا : Bo1776
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل SPMIC510 Di

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل SPMIC510 Di 

3,040,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1773
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل SmartMic

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل SmartMic 

550,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1772
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro+DC

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro+DC 

2,620,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1771
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro UC

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro UC 

1,570,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1769
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U3C

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U3C 

2,000,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1768
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U3A

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U3A 

1,080,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1766
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U1C

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U1C 

2,000,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1765
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U1B

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U1B 

1,320,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1764
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U1A

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro U1A 

9,900,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Sa1763
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro Di

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro Di 

1,670,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1762
+ مقایسه
میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro

 میکروفن موبایل سارامونیک مدل LavMicro 

1,140,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : sa1761
+ مقایسه
کد کالا : sa1760
+ مقایسه
کد کالا : Bo1752
+ مقایسه
کد کالا : BO1751
+ مقایسه
میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro Wireless Microphone

 میکروفن بی سیم بویا BOYA BY-WM4 Pro Wireless Microphone 

2,400,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : Bo1750
+ مقایسه
ميکروفن بويا BOYA BY-WM4 PRO-K5 Microphone

 ميکروفن بويا BOYA BY-WM4 PRO-K5 Microphone 

3,200,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1748
+ مقایسه
ميکروفن بويا BOYA BY-WM3U Microphone+Type C Adaptor

 ميکروفن بويا BOYA BY-WM3U Microphone+Type C Adaptor 

3,450,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1747
+ مقایسه
ميکروفن بويا BOYA BY-DM10 Microphone

 ميکروفن بويا BOYA BY-DM10 Microphone 

1,800,000 تومان
سفارش تلفنی

کد کالا : BO1743
+ مقایسه
فروشگاه لوازم دیجیتال مرغوب
کالای دیجیتال پرمصرف